යාලේ සෆාරියක් යමුද ?

යාල ජාතික වනෝද්යානයේ සැබෑ වන ජීවීන්ගේ අසිරිය විදගන්නට අප හා එක්වන්න.

යාල ජාතික උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි දෙවන විශාලතම ජාතික උද්‍යානයයි. එය රටෙහි ගිනිකොන වියලි කලාපයේ පිහිටා ඇත. උද්‍යානය කොළඹ සිට එනම් ශ්‍රී ලංකාවේ අග නගරයේ සිට කිලෝමීටර 300 පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. යාල රක්‍ෂිතය ලෝකයේ විශාලතම දිවි ගහණයෙන් සමන්විතය. දිවියන් සඳහා මෙන්ම අලි-ඇතුන් වළසුන් සඳහා ද මෙතරම් ප්‍රචලිත වනෝද්‍යානයක් සිරිලක නැති තරම් ය. කලාප අංක එක තුළ පමණක් වාර්ෂිකව අලි-ඇතුන් 150 ක් පමණ ද කොටියන් 40 ක් පමණ ද දැකගත හැකිය. මූවා, ගෝනා, ඌරා, නරියා, වල්හාවා, හෝතඹුවා වැනි සතුන්ගෙන් යාලට අඩුවක් නැත. කුරුල්ලන් අතරින් නේවාසිකයන් 130 ක් පමණ ද සංක්‍රමණිකයන් 30 ක් පමණ ද දැකගත හැකිය.

උදය වරුව, සවස් වරුව මෙන්ම දවස පුරාම සෆාරි අත්දැකීම විදගැනිමට ඔබට අවස්ථාව ඇත.

071 427 9316

උදය වරුව හෝ සවස් වරුව
(6.00 am - 10.00 am) (2.00 pm - 6.00 pm)

Rs. 6,000 සිට

  • ජාතික වනෝද්යානයේ සත්ව හා ශාක පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් සහිත විශේෂඥ රියදුරෙකු
  • බෝතල් කළ පානීය ජලය සමග උදේ ආහාරය ලබා දිය හැක. (අවශ්‍යනම්)
  • තිස්සමහාරාමය, යාල, කිරින්ද ප්‍රදේශයන්හි ඇති හෝටල් තුලින්, සෆාරිය සඳහා නොමිලේ එකතු කරගැනිම හා නැවත රැගෙන යාම.
  • එක් ජීප් රථයක් තුල 6 දෙනෙකුට ගමන් කල හැක.

071 427 9316

දවස පුරාම
(6.00 am - 6.00 pm)

Rs. 11,500 සිට

  • ජාතික වනෝද්යානයේ සත්ව හා ශාක පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් සහිත විශේෂඥ රියදුරෙකු
  • බෝතල් කළ පානීය ජලය උදේ ආහාරය, දිවා ආහාරය සමග පලතුරු ලබා දිය හැක. (අවශ්‍යනම්)
  • තිස්සමහාරාමය, යාල, කිරින්ද ප්‍රදේශයන්හි ඇති හෝටල් තුලින්, සෆාරිය සඳහා නොමිලේ එකතු කරගැනිම හා නැවත රැගෙන යාම.
  • එක් ජීප් රථයක් තුල 6 දෙනෙකුට ගමන් කල හැක.

071 427 9316

Best Yala Safari jeep provider in Yala National park Yala Safari, Yala Safari Jeep, Yala Safari Online Book, Yala Safari Game Drives, yala safari rates for locals, yala safari jeep service, Best Safari jeep from 50 USD